نام درس نام مدرس  تعداد ساعت  تاریخ شروع  ساعت و روز تشکیل دوره  شهریه (تومان)
A+ Essentials and IT Technician ناصر عرفانیان 40 28 اردیبهشت سه شنبه ها 16 الی 20 450،000
کمپ 3 روزه Network+ فرزاد حیدری 24 25 اردیبهشت شنبه یکشنبه دوشنبه 9 الی 17 290،000
Security+ علی مقامی 30 22 اردیبهشت چهارشنبه ها 17 الی 20 530،000
MSCE 2012 Pack حمید اسدی 210 26 اردیبهشت یکشنبه سه شنبه  16 الی 20 2،590،000
VMWare vSphere6.0 مهرداد توکلی 50 27 اردیبهشت دوشنبه ها 16:30 الی 20:30 1,350,000
Accelerated SAN Essentials علی بیزمارک 40 20 اردیبهشت دوشنبه ها  16 الی 20 800،000
راه اندازی وب سایت و فروشگاه آنلاین با
 WordPress 
 مهدی جنگجو  30 25 اردیبهشت  شنبه و چهارشنبه 9 الی 13  450،000 
MS .Net Fundamentals حمیدرضا ایزدی متین 24 26 اردیبهشت یکشنبه سه شنبه  17 الی 20  340،000 
SQL Server 2014 Design سعید اسدی رجایی 54 31 اردیبهشت  جمعه ها 14 الی 18  750،000 
ASP .Net MVC 5 محمدرضا بردال 40 5 خرداد چهارشنبه ها 17 الی 20 750،000 
*ATC-Android Application Dev امیرحسین تیموری 30 6 خرداد پنجشنبه ها 9 الی 13 800،000 
Java SE 7 Programming & Developing Application for Java EE 6 Platform بلال مدحج 60 21 خرداد جمعه ها 9 الی 13 1،350،000
Design Pattern داریوش تصدیقی 40 31 اردیبهشت جمعه ها 14 الی18  700،000 
BI Pack سعید یوسفی 65 26 اردیبهشت یکشنبه سه شنبه 17 الی 20 1،200،000
مدل سازی سیستم و نرم افزار UML مازیار چیت ساز 36 29 اردیبهشت  چهارشنبه ها 17 الی 20 600،000
Practical ScrumXP and Agile for Software Teams یوسف مهرداد بی بالان 35 25 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه 17 الی 20 700،000
دوره اصول طراحی اینفوگرافیک برای ارائه اطلاعات Infographic مهدی جنگجو 24 25 اردیبهشت  شنبه و چهارشنبه 13 الی 16 240،000
تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK هومن تصدیقی 40 22 خرداد شنبه ها  17 الی 20  750،000
 System Dynamics هومن تصدیقی  20  8 خرداد  شنبه ها 13 الی 17  300،000