آموزش شبکه

آموزش شبکه کردن

آموزش شبکه های کامپیوتری

آموزش CCNA

آموزش MCITP

آموزش MCSE

همه و همه در مرکز آموزش های تخصصی IT، سماتک

تلفن سماتک: 88738394

آدرس سماتک: سهروردی شمالی، پایین تر از بهشتی، پلاک 370