برای دریافت برنامه زمان بندی دوره های آموزشی مهندسی شبکه MCITP روی لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش MCITP - سماتک، دوره های تخصصی مهندسی شبکه، MCITP، دوره آموزشی MCITP