دکتر هومن تصدیقی، استاد دوره های شبکه، امنیت و مراکز داده در سماتک، در یک فایل صوتی کوتاه به مهارت های مورد نیاز یک مهندس شبکه پرداخته اند. گوش کردن به این فایل برای دانشجویان تازه وارد دانشگاه ها خالی از لطف نیست.

دانلود فایل صوتی مهارت های مورد نیاز یک مهندس شبکه